Skip to content

Oedeemtherapie

Oedeem is een vochtophoping in het lichaam en kan door verschillende oorzaken ontstaan. Er zijn drie soorten oedeem;

 Lymfoedeem

Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij de afweer van ons lichaam. Net als het bloedvatenstelsel loopt het lymfstelsel door het hele lichaam. Het lymfestelsel bestaat uit  een stelsel van lymfevaten en lymfeknopen. Lymfevaten vervoeren lymfevocht. De knopen zijn fungeren als filters. Wanneer het lymfestelsel niet goed meer functioneert kan er lymfoedeem ontstaan. Het kan zijn dat er vanaf de geboorte minder lymfbanen aanwezig. Dit wordt primair lymfoedeem genoemd. Echter treedt lymfoedeem vaker op na een beschadiging van het lymfestelsel.  Veelal is deze beschadiging een gevolg van een borst- of prostaatoperatie of bestraling. Lymfoedeem ten gevolge van een beschadiging  wordt secundair lymfoedeem genoemd.

Bij lymfoedeem is sprake van een zwelling. Het aangedane lichaamsdeel kan zwaar en gespannen aanvoelen. Ook kan er pijn aanwezig zijn. De behandeling van lymfoedeem is erop gericht de omvang van het aangedane lichaamsdeel te doen afnemen.

Lipoedeem

Bij lipoedeem is er sprake van een vet- en vochtophoping. Er is sprake van een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Tengevolge hiervan zullen de lymfevaten niet optimaal kunnen werken. Vaak zijn beiden benen aangedaan. Er is nog veel onduidelijk over lipoedeem. Wel weet men dat de aandoening zich veelal bij vrouwen voordoet en er erfelijke factoren een rol spelen in het ontstaan ervan.

Veneus oedeem

Bloed stroomt van het hart naar de organen via de slagaders en weer terug naar het hart via de aders. Deze terugweg gaat tegen de zwaartekracht in. Normaal gaat dit goed. Bij veneus oedeem werken de aders echter niet goed waardoor er vocht uit de aders het weefsel in lekt. Het lymfesysteem gaat hierdoor harder werken om dit te herstellen. Er ontstaat oedeem in de benen ten gevolge van chronische veneuze insufficiëntie (CVI).

Behandelingen

Afhankelijk van de vorm van oedeem en de ernst ervan kan de huidtherapeut verschillende therapieën inzetten. Vaak worden deze in combinatie met elkaar gebruikt.

Manuele lymfedrainage

Dit is een massagetechniek die de lymfevaten stimuleert harder te gaan werken. De bewegingen die gemaakt worden zijn zachte draaiende bewegingen. Doormiddel oedeemgrepen wordt het vocht geleidt naar een plek waar het vocht de bloedbaan in kan verdwijnen. Fibrosegrepen worden gebruikt om verhard weefsel (fibrose) soepeler te maken.

Compressietherapie

Doormiddel van zwachtelen wordt de zwelling tegengaan.  Voor een optimaal resultaat dient (indien mogelijk)  bewogen te worden  wanneer er gezwachteld is.

Lymfetaping

Er wordt lymfetape op  de huid aangebracht. Hierdoor wordt de huid bij iedere beweging een beetje opgetild en de holte van de lymfevaten wordt geopend waardoor het vocht de richting opgaat waar de kern van de tape is aangebracht.

Therapeutische elastische kousen

Therapeutische elastische kousen zijn ervoor om uiteindelijk het behaalde resultaat van de behandelingen te behouden. Omdat lymfoedeem een chronische ziekte kan zijn is het in sommige gevallen noodzaak deze overdag te blijven dragen.

 

Wilt u meer weten over onze tarieven? Kijk dan hier. Wilt u direct een afspraak maken? Kijk dan hier.